Teenagere

Teenagere omtales af mange som ’en af livets store udfordringer’. At have en hjemmeboende teenager kan ofte resultere i stor irritation, en rullen med øjnene, en bekymret mine eller en rysten på hovedet – måske med et grin på læben. Men er det virkelig så slemt? Er det muligt at leve fredeligt og fornøjeligt med din teenager? Og ikke mindst med din mor og/eller far?


Indbyrdes konflikter fylder ofte meget i dagligdagen
At være teenager indbefatter ofte en lang periode, hvor du som ung ikke bare slås med dig selv, men også med dine omgivelser. Specielt jer forældre vil nikke genkendende til konflikter, lavt selvværd, dårlig søvn og manglende rationel planlægning til dagligdagens simpleste gøremål. Indbyrdes konflikter fylder derfor ofte meget i dagligdagen. Det trætter alle parter, men det er ikke altid, at det er muligt selv at finde løsninger på problemerne. Det er her, at jeg kan hjælpe jer.


Opfattelsen af manglende forståelse er tit det centrale problem
Unge mennesker danner deres sociale og personlige identitet i teenageårene, og unge med problemer føler ofte, at de ikke bliver mødt, lyttet til eller forstået. Den manglende forståelse skaber frustration og irritation, som går begge veje. Her er det vigtigt at skabe den rette stemning for en god dialog på et så tidligt tidspunkt som muligt, ellers kan det ende med, at der slet ingen kommunikation er.


Typiske problemstillinger:

  • Oprydning på eget værelse
  • Pligter i hjemmet
  • Vasketøj
  • Holde/huske aftaler
  • Gå i byen – hvornår, hvor og tidspunkt for hjemkomst
  • Penge & forbrug herunder lys tændt, lange bade, dyre byture, mobil,
    teknologi


Via samtaleterapi finder vi jeres kerneproblem
Gennem samtaleterapi med både jer forældre og dig som teenager eller via individuel terapi vil vi i fællesskab finde frem til det, der fylder mest hos jer. Via samtaleterapi kan jeg på kropssproget se, hvad det hele handler om og bearbejde kernen i problemet og give jer forslag til, hvordan I bedst løser problemerne.
Efterfølgende kan teenageren i familien arbejde med at finde sit selvværd og få indsigt og redskaber til at klare sig igennem krisen, og I forældre kan arbejde med de elementer, der trigger jer allermest. Hvis I vil det, er det muligt at leve fredeligt og fornøjeligt sammen.

Det er vigtigt, at den sociale og personlige identitet lykkes
Den sociale og personlige identitet betyder meget for et menneskes trivsel. Den sociale identitet handler om, hvordan er jeg i forhold til andre? Og den personlige identitet går ud på, at du afgør, hvordan du selv er: Jeg er sådan og sådan. Det er vigtigt, at den sociale og personlige identitet lykkes. Lykkes det ikke, kan det medføre en identitetskrise med efterfølgende lavt selvværd, som i værste fald kan føre til misbrug eller selvskadende adfærd som bulimi, cutting og anoreksi.

Føler du, at du bliver mødt, lyttet til og forstået, er det muligt ved hjælp af terapi at skrue op for den personlige identitet, så du bliver stærkere til at takle omgivelsernes forventninger og din egen sociale identitet.


Hjernen er under ombygning
Som teenager fylder du ind i mellem meget. Der sker mange ting oppe i dit hoved. De fleste, der har en teenager i familien, kan genkende dette scenarie: Forældrene synes, de “har problemer med teenageren”, og teenageren siger “mine forældre forstår mig ikke”.

Hjernen er under ombygning, som mange siger, og hvis I som familie har svært ved at overskue den store forandring, der sker, skaber det ofte kaos og uro i familien. I udfordres pludselig på en anden måde. Du, som teenager, stiller spørgsmålstegn ved dét, dine forældre siger og gør, og I, forældre, er pludselig ikke længere de vigtigste personer i jeres barns liv. Du som teenager har forskellige og anderledes overbevisninger, som kan være yderst udmattende især for familien, som måske lader sig trigge af det. I disse situationer er det vigtigt at arbejde med hele familien. For når I som forældre ikke lader jer trigge af jeres teenagers opførsel, bliver der ikke kaos og uro hos jer forældre og dermed heller ikke i hele familien.

– Læs mere under individuel terapi


Ring gerne for en uforpligtende snak på telefon: 29 93 00 60
Eller send en mail til Dorte@psykeoghelbred.dk som jeg besvarer hver dag.
Sender du en forespørgsel angående en ledig tid, sender jeg dig flere forslag